regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

CPMR:s arbetsgrupp för sammanhållningspolitik anordnade möte i Linköping mellan 22-23 mars

Den 22-23 mars stod Region Östergötland värd för det internationella nätverket CPMR:s (Conference of Peripheral Maritime Regions) konferens på Konsert & Kongress i Linköping där temat var framtidens sammanhållningspolitik. Under dessa dagar samlades regionala representanter från olika delar av Europa för att ta diskutera frågan.

Konferensens första dag var endast för de deltagare som var på plats i Linköping och inleddes med interna diskussioner om nyckelaspekter för framtidens sammanhållningspolitik. Slutsatserna presenterades av rapportörer från varje gruppsamtal med förslag på främjande arbete inom sammanhållningspolitik. Under den senare delen av dagens program presenterades strategier för att påverka framtidens debatt, modererat av CPMR:s Länk till annan webbplats. nya chef för sammanhållning och EU-medel, Jorge Nuñes Ferrer, och CPMR:s ansvariga för EU:s ekonomiska politik, Eugènia Lleal Fontàs.

Dag två hölls i hybrid-format och inleddes med ett välkomnande av ordföranden i Region Östergötlands regionutvecklingsnämnd, Per Larsson (KD). Därefter följde en paneldiskussion med representanter från EU-kommissionen, den europeiska revisionsrätten och regionen Baskien. I denna rannsakades hur sammanhållningspolitiken efter år 2027 kommer att se ut och vilka delar av EU:s återhämtningsfacilitet Länk till annan webbplats. (RRF) den potentiellt kan komma att innehålla. Dagens andra tematiska diskussion lade fokus på tillvägagångssätt för att stödja den gröna omställningen genom sammanhållningsfinansiering. I detta moment deltog Europaparlamentariker via länk och video representanter från energikontoret i Region Östergötland och den finska regionen Österbotten.

Slutligen presenterades slutsatser från gruppdiskussioner och samtal dagen innan gällande bland annat struktur- och investeringsfondernas roll i den gröna omställningen, framtidens strukturreformer efter 2027 och hur ett gemensamt åtagande i flernivåstyre kan forma framtidens sammanhållningspolitik. Sammanfattningsvis så har diskussionerna under de båda dagarna visat på en stor enighet mellan de deltagande regionerna om sammanhållningspolitikens betydelse vilket kommer vara viktigt att framhålla vid kommande påverkansinsatser. Det finns samtidigt en förståelse för att den framtida sammanhållningspolitiken sannolikt kommer att se annorlunda ut och att regionerna behöver vara progressiva och konstruktiva i dialog både med nationell- och EU-nivån.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan