regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Den 16 mars enades miljörådet om en allmän riktlinje kring industriutsläpp

EU:s klimat- och miljöministrar samlades den 16 mars 2023 för att diskutera nya regler kring översyn av industriutsläppsdirektivet. De nya riktlinjerna ska bidra till minskade utsläpp och ambitionerna inom ramen för den gröna given. Direktivet ses som en nyckelfaktor för reglering av föroreningar i industri- och djurhållningsanläggningar, och ska därmed ge ett bättre skydd för människors hälsa. Utöver industriutsläppsdirektivet ägnades mötet åt tre huvudsakliga diskussioner:

  • Ett ramverk kring certifiering för upptag och infångning av koldioxid, där rådet underströk behovet av vidare samtal för ett omfattande ramverk, samt ett fortsatt fokus på åtgärder för minskade koldioxidutsläpp.
  • En förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR), vilket belyste åtgärder för att minska denna typ av avfall inom EU.
  • Ett reviderat avloppsdirektiv, med konkreta åtgärder för skydd av människors hälsa. Diskussionen gav insyn i frågor som producentansvar för renare avloppsvatten samt förslag på ambitioner för energineutralitet.

Möte i miljörådet om allmän riktlinje kring industriutsläpp Länk till annan webbplats.

Den 20 mars hölls möte i jordbruks- och fiskerådet (AGRIFISH) i Bryssel

Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren höll i mötet den 20 mars som samlade ministrar från alla EU-länder för att diskutera gemensamma jordbruks- och fiskefrågor. Mötet gav fokus åt bland annat skydd av pollinerande arter, ett partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Marocko och ökad hållbarhet och motståndskraft i fiske. Därtill belystes den ryska invasionen av Ukraina som har gett svåra konsekvenser för jordbruksmarknaderna, vilket gett upphov till ett förslag från den europeiska kommissionen om förlängda tullättnader för Ukraina i ytterligare ett år.

Möte i jordbruks- och fiskerådet (AGRIFISH) Länk till annan webbplats.

Flera möten arrangerats av det svenska ordförandeskapet gällande kompetensförsörjning, grön omställning och utbildning.

Den svenska utbildningsministern Mats Persson och skolministern Lotta Edholm har hållit i varsitt inledningsanförande samt deltagit under veckans tematiska möten.

20 mars ledde ordförandeskapet ett möte för ansvariga tjänstemän vid nationella departement med ansvar för skola. På agendan låg frågor gällande skolavhopp, tidiga insatser i skolan, stimulerande undervisning och skolutveckling i utsatta områden.

21-22 mars, möte med ansvariga tjänstemän vid nationella departement med ansvar för yrkesutbildning. På agendan diskuterades behovet av samverkan för att identifiera kompetensbehov och kompetensutveckling i den gröna och digitala omställningen.

23 mars, konferens om grön omställning. Konferensen samlade bildningsanordnare, intresseorganisationer, myndigheter, näringsliv och många andra intressenter på internationell nivå för att diskutera hur utbildning kan bidra till att göra EU mer konkurrenskraftigt och hållbart genom den gröna omställningen.

23 -24 mars, möte med ansvariga tjänster personer vid nationella departement med ansvar för högre utbildning. Agendan för mötet avser kompetenser för den gröna omställningen, kvalitetsfrågor och situationen i Ukraina.

Fokus på kompetensförsörjning och utveckling återspeglar europaåret för kompetens Länk till annan webbplats. som startar i maj 2023.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan