regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Konferens och prisutdelning i Östersjöregionen för innovation inom hälso- och sjukvård

Ansökningsperioden för årets Baltic Sea Region Health Innovation Award (BSR HIA) är öppen nu för alla nystartade företag i Östersjöregionen och Irland. Ansökan är öppen för att få delta i en tävling med projekt i Östersjösamarbetet för innovation inom hälso- och sjukvård.

Tävlingen gäller Östersjöregionens hälsoinnovationspris från National Conference on Health Economy och är ett internationellt pris för innovativa idéer från företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Exempel på projekt som uppmuntras att söka är inom medicinteknik, AI, labbutrustning och diagnostiska verktyg inom vården. I år kommer priser på totalt 30 000 euro att delas ut.

Målet med tävlingen är att på ett hållbart sätt stödja kommersialisering av idéer och uppfinningar från hälsobranschen i Östersjöregionen. En ytterligare målsättning är att den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som hjälper till att leda tävlingen, ska kunna dra nytta av utbyggnaden av internationella nätverk och vetenskapligt samarbete i Östersjöregionen.

Målgrupp: Nystartade företag (högst fem år i branschen) från Östersjöregionen

Ansökningar måste fyllas i via ett dokument och sedan skickas in via mejl till hia@bcv.org Senast den 12 april 2023. Länk till annan webbplats.

Region Östergötland är en Östersjöregion och har därför ett särskilt östersjöfokus, utvecklingen i Östersjöområdet har betydelse för regionens utveckling och tillväxt, inte minst i innovation inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan