regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

European Hydrogen Bank: EU-kommissionens storsatsning i europeisk förnybar vätgas

Frans Timmermans, till vänster, och Thierry Breton

Den europeiska vätgasbanken – European Hydrogen Bank (EHB) – presenterades den 16 mars som en del av Net-Zero Industry Act som släpptes samma dag. Syftet med vätgasbanken är att stimulera och stötta investeringar i hållbar vätgasproduktion, vilket den europeiska kommissionen menar kommer stödja ambitionerna att stoppa importen av ryska fossila bränslen samt att uppnå klimatneutralitet till år 2050.

Genom att påskynda investeringar ska vätgasbanken verka för att nå de utsatta målen inom REPowerEU om att ställa om vätgasproduktionen till 2030. Genom att tillgodose en grön marknadsstrategi för tidiga projekt vill man genom den europeiska vätgasbanken täcka och minska kostnadsgapet mellan förnybar vätgas och fossila bränslen, som den förnybara vätgasen så småningom kan ersätta. Får att uppnå detta är målet med fördelningen av vätgasproduktion att tio miljoner ton förnybar vätgas ska producerats inom EU, och tio miljoner ton införskaffas genom import.

Det nyligen släppta dokumentet talar om att initiativet ges i fyra pelare. De två första avser finansiering av stödmekanismer för produktion i EU och internationellt. Den tredje handlar om transparens och koordination – bland annat att bedöma efterfrågan, infrastrukturbehov, vätgasflöden och kostnadsdata. Den fjärde och sista pelaren fokuserar på koordination och att blanda befintliga finansiella instrument med ny offentlig och privat finansiering (både inom EU och internationellt).

Tanken är att vätgasbanken ska täcka och minska kostnadsgapet mellan förnybart väte och fossila bränslen genom ett auktionssystem för förnybar vätgasproduktion för att stödja producenterna genom en fast prisbetalning per kilo producerat väte under maximalt 10 års drift. Inom auktionsplattformen kommer man att erbjuda så kallade auctions-as-a-service, vilka syftar till att finansiera projekt inom förnybar vätgas. Vätgasbanken kommer därtill att stödja infrastrukturplanering och ge insyn i infrastrukturbehov. De första piloterna är i utformningsfasen i detta nu och beräknas sättas i kraft redan till hösten 2023. Dessa finansieras av 800 miljoner euro från EU:s innovationsfond.

För att uppnå målet på tio miljoner ton inhemskt producerad förnybar vätgas uppskattar man behöva runt 335-471 miljarder euro i investeringar, vilket inkluderar 200-300 miljarder euro för ytterligare produktion av förnybar energi från såväl privata som offentliga investeringar.

En europeisk vätgasbank för en satsning på förnybar vätgasproduktion Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan