regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Foto: Maria Melin

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Överenskommelse nådd angående global konvention för marint biodiversitetsskydd

Efter 15 år av förhandlingar i FN kom man, den 5 mars, fram till ett avtal i förmån till den marina biologiska mångfalden. Det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd ledde förhandlingarna på uppdrag av EU och dess medlemsländer tillsammans med EU-kommissionen.

Det nya avtalet fastställer regler för begränsad miljöpåverkan samt marina skyddade områden utanför nationell jurisdiktion – 95 procent av världshavets volym. Utrikesminister Tobias Billström uppger att avtalet är det viktigaste sedan klimatavtalet i Paris och ger goda chanser att skydda biologisk mångfald samt att motverka klimatförändringarna.

Överenskommelse om marint biodiversitetsskydd Länk till annan webbplats.

Kompetens för den gröna omställningen på agendan för utbildningsmöte i europeiska rådet

Den 7 mars ledde skolminister Lotta Edholm ett möte om utbildning i Europeiska unionens råd i Bryssel. Utbildningsministrarna kommer att träffas för att godkänna rådets slutsatser om färdigheter och kompetens för den gröna omställningen, och en debatt om åtgärder för att komma till rätta med lärarbristen står också på agendan.

Den gröna omställningen i fokus under utbildningsmöte Länk till annan webbplats.

Regeringskansliet organiserar informellt möte med utvecklingsministrarna

Den 8-9 mars samlas EU:s biståndsministrar i Stockholm på Scandinavian XPO i ett informellt möte i utrikesrådet. Frågorna i fokus för mötet är global hälsa, de multilaterala utvecklingsbankernas roll och återuppbyggnadsstöd till Ukraina. Mötet inleds den 8 mars med en middag och under den 9 mars hålls diskussioner om bistånds- och utvecklingspolitiska frågor. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell och EU:s representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, är värdar för mötet.

Delar av mötet kommer vara möjligt att följa live på SVT via en länk på ordförandeskapets hemsida Länk till annan webbplats., där mer information om det informella mötet kan hittas.

Svenska ordförandeskapet står värd i högnivåmöte om antimikrobiell resistens

Den 6-7 mars anordnade det svenska ordförandeskapet ett högnivåmöte om antimikrobiell resistens (AMR), med fokus på EU:s arbete för att bromsa AMR och istället öka tillgång till befintliga och nya antibiotika för att möjliggöra effektiv behandling av infektioner. Mötet organiserades av socialdepartementet i Stockholm och samlade ministrar, statssekreterare och generaldirektörer och chefer för europeiska hälsomyndigheter samt högnivådeltagare från internationella organisationer.

Möte om antimikrobiell resistens Länk till annan webbplats.

Sverige i FN-möte om jämställdhet

Det svenska ordförandeskapet kommer delta i den 67:e sessionen av FN:s kvinnokommission (Commission on the Status of Women-CSW67) i New York den 6-17 mars. Agendan för mötet är hur innovation, teknisk utveckling och utbildning kan bidra till jämställdhet och stärkt kvinnorätt. Mötet följer även upp från tidigare möten om hur man kan stärka flickorsrättigheter på landsbygden.

– Svenska ordförandeskapet kommer driva på gemensamma EU-ståndpunkter om jämställdhet och kvinnors rätt till självbestämmande och mänskliga rättigheter, säger Sveriges jämställdares-och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg under öppningstalet av mötet.

Flera aktiviteter inom området kommer hållas på EU-nivå av det svenska ordförandeskapet framöver. Bland annat står de värd för ett sidoevent med titeln ”en jämställd värld med teknologi, digitalisering och AI” den 7 mars.

Det svenska ordförandeskapets deltagande i FN-möte om jämställdhet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan