regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Region Östergötlands prioriterade hälso- och sjukvårds frågor 2023

Utifrån Region Östergötlands årsöversikt sammanfattas några av Regionens högst prioriterade bevakningsfrågor i EU inom hälso- och sjukvården. Det europeiska hälsodataområdet, revideringen av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning och hållbarhet är några av dem största EU frågorna inom hälso- och sjukvården 2023.

Hälso- och sjukvårdsfrågor är generellt nationella kompetenser, EU arbetar istället med att främja erfarenhetsutbytet, auktorisering av läkemedel utifrån kvalitetskrav och marknad samt gränsöverskridande folkhälsa.

Det som är på gång i EU:s hälso- och sjukvård 2023 härstammar från den europeiska hälsounionen. Under hälsounionen finns flertal EU-initiativ. Initiativen sträcker sig från fler gränsöverskridande samarbeten av hälsohot och cancer, mer EU-finansiering fokuserat på hälso- och sjukvård till ett europeiska hälsodataområde och hållbar upphandling inom hälso- och sjukvården.

Digitala omställningen

När det kommer till den digitala omställningen i hälso- och sjukvården är europeiska hälsodataområdet (EHDS) högt på agendan 2023. Region Östergötland bevakar utvecklingen av EHDS aktivt. Regionen besvarade ett samråd från EU-kommissionen inför presentationen av förslaget och har även besvarat en nationell remiss för att påverka den svenska regeringens förhandlingsposition. Regionen kommer fortsätta att bevaka frågan i nästkommande förhandlingsprocesser.

Revidering av EU:s läkemedelslagstifting

Den pågående revideringen av den europeiska läkemedelstrategin är en annan viktig fråga för Region Östergötland. I slutet av april 2023 kommer EU-kommissionen att presentera sitt revideringsförslag. I den europeiska läkemedelslagstiftningen har Region Östergötland besvarat ett EU-samråd och bidragit med synpunkter på strategin. I samarbete med andra regioner och SKR kommer Region Östergötland driva påverkaninsatser i frågan vidare efter att revideringen av lagstiftningen presenteras av EU-kommissionen.

Hållbarhet

Inom hälso- och sjukvårdens hållbarhetsaspekt ligger ett stort fokus på hanteringen av miljö och hälsofarliga produkter samt hållbar upphandling. EU:s kemikalielagstiftning ska revideras och Region Östergötland har gjort ett antal påverkansinsatser på området och kommer fortsätta följa frågan. Inom hållbar upphandling finns EU-förslag som handlar om att företag ska ta större ansvar för att deras underleverantörer följer reglerna om social och miljömässig hållbarhet, samt förbudsförslag mot tvångsarbete på EU:s marknad. Region Östergötland är positiva till förslagen och kommer fortsätta följa dess utveckling i EU.

Lär mer om Region Östergötland prioriterade bevakningsfrågor i EU-kontorets årsöversikt 2023. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan