regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Nytt ramverk kring drivmedel på paus

Ett lagförslag som förväntades röstas igenom i veckan, med förbud mot försäljning av nya koldioxidutsläppande bilar från 2035, blockeras av bland andra Tyskland, som vill införa undantag i lagen. Lagstiftningsprocessen väntas ta längre tid för omförhandling.

Trots tyskt stöd till den föreslagna lagen i november 2022, vill nu Free Democratic Party (FDP), ett av tre partier som utgör Tysklands styrande koalition, att EU-kommissionen ska inkludera ett undantag i lagstiftningen. Detta skulle tillåta försäljning av fordon med förbränningsmotorer, så länge de använder så kallade e-bränslen.

Att formella godkännanden på överenskommelser mellan medlemsländerna och EU-parlamentet skjuts upp är något som hör till ovanligheterna. Efter att Tyskland, Italien, Polen och Bulgarien kommit på andra tankar till överenskommelsen om att, i praktiken, förbjuda bilar drivna med bensin eller diesel i unionen från 2035, meddelade det svenska ordförandeskapet att den planerade omröstningen fick skjutas upp.

Parlamentet godkände den överenskomna texten vid plenarsession i februari 2023 Länk till annan webbplats. med 340 röster för, 279 emot och 21 nedlagda röster. Överenskommelsen förväntades se till att vägtransporter skulle bidra mer till EU:s klimatneutralitetsmål, tillgodose en ny metod för att bedöma CO2-utsläpp under hela fordonets livscykel och anpassa utsläppsgränsvärdena. Genomförandet av denna hade inneburit en omställning för drivmedel, vilket påverkar ett flertal EU-länders användning, men också dess produktion. Vad det hade inneburit för svensk produktion är ännu inte helt klart, men möjligt är att det hade kunnat medföra förändringar för biobränsleproduktion. Allt som återstår för att detta ska bli lag är en formell signering av rådet.

FDP har gjort bevarandet av den kolvdrivna förbränningsmotorn – en betydelsefull symbol men också en viktig källa till jobb – till en politisk prioritet. Detta ger upphov till införandet av ett undantag i lagstiftningen för e-bränslen - ett syntetiskt framställt bränsle bestående av en kombination av koldioxid och vätgas, som kan vara klimatneutralt men som kräver mycket mer energi att producera än att ladda ett elfordon.

Mot bakgrund av de nya krav som Tyskland ställer inför att avsluta produktionen av nya bensin- och dieselbilar till 2035, samt att minst fem medlemsländer har indikerat att de inte kommer att stödja lagen, är ödet för den sedan länge förhandlade lagen om CO2-normer nu osäkert. Mötet för att ratificera lagförslaget som planerades till 7 mars – vilket sågs som en ren formalitet – har ställts in. Inget nytt datum har föreslagits ännu. Detta avbrott i lagstiftningsprocessens sista steg innebär att man nu återgår till trilogförhandlingar i Europaparlamentet.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan