regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Sammanställning av utlysningar 2023 från EU:s Interreg-program: Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europa

Programperioden för EU:s Interreg-program 2021-2027 är igång och flera utlysningar från EU:s Interreg program är nu öppna. Här hittar du information om pågående och kommande utlysningar som är på gång inom Interreg-programmen Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europa.

Interreg även kallat Europeiskt territoriellt samarbete, handlar om att utveckla det territoriella samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer, regioner och andra aktörer från olika medlemsstater att arbeta tillsammans genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och är en del av EU:s sammanhållningspolitik. Det finns tre Interreg EU-program med regionalt relevanta utlysningar för Östergötland, Östersjöprogrammet, Central Baltic och Interreg Europa.

Interreg Central Baltic-programmet

20 februari-10 mars (andra utlysningen)

25 september-16 oktober (tredje utlysningen)

17 april (informationstillfälle)

Just nu är andra utlysningen för Central Baltic öppen med tidsperioden 20 februari-10 mars. Utlysningen är öppen för både mellanstora och små projekt inom Central Baltics alla områden (företagsutveckling, miljö och resursanvändning, förbättrad arbetsmarknad och förbättrad public service). Den 25 september- 16 oktober 2023 kommer tredje utlysningsomgången ske. I höstens utlysningar är fokus små projekt inom områdena; förbättrade anställningsmöjligheter samt bättre offentliga tjänster.

Region Östergötland är värdorganisation för en av två nationella kontaktpunkter för Central Baltic. Region Östergötland har även en post som ledamot i programmets beslutande kommittee (övervakningskommittén) som är med och beslutar om vilka projekt som ska få finansiering av programmet.

Den 17 april har Central Baltic ett informationsmöte gällande den tredje utlysningen. Detta är ett tillfälle att lära sig mer om programmet och möjligheterna att utveckla gränsöverskridande projekt för att möta gemensamma utmaningar i regionen. Registrera dig till mötet Länk till annan webbplats.

Östersjöprogrammet

20 oktober-14 mars (andra utlysningen)

Sedan den 20 oktober 2022 har den andra utlysningen inom Östersjöprogrammet varit öppen. Utlysningen riktar sig till huvudprojekt (stora projekt) där en fullständig ansökan ska skickas in senast 14 mars (första utlysningen för projektidé är stängd sedan 14 februari). Ansökningar måste passa in i en av Östersjöprogrammets fyra prioriteringar; innovativa samhällen, hållbar vattenförvaltning, klimat neutrala samhällen eller samverkande förvaltning.

Region Östergötland ingår i programgeografin och kan söka finansiering från programmet. Region Östergötland sitter med i en nationell subkommitté för programmet och läser ansökningar för Östra Mellansverige (ÖMS).

Interreg Europa-programmet

15 mars-9 juni (andra utlysningen)

15 mars (informationstillfälle)

15 mars- 9 juni har den andra ansökningsomgången öppet för Interreg Europa. Utlysningen erbjuder finansiering av projekt inom programmets prioriterade teman som knyter an till smartare, grönare, mer sammankopplat, socialt och medborgarfokuserat EU.

Inför den andra utlysningen arrangerar Interreg Europa ett hybrid event den 15 mars 2023 i Stockholm. Eventet har som syfte att ge kunskap och inspiration för projektutveckling, information kring andra utlysningen, nätverksmöjligheter och möjlighet till individuella konsultationer kring projektidéer. Mer information om eventet samt registrering hittar du på denna länk. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om Interreg programmen här Länk till annan webbplats. eller om ni önskar stöd gällande utlysningarna kontakta Rebecca Swanson rebecca.swanson@regionostergotland, ansvarig för programmen hos Region Östergötland.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan