regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Nytt förslag om förbud som vill stoppa tillverkning och försäljning av PFAS-kemikalier

I förslaget som Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) offentliggjorde den 7 februari föreslår ECHA med stöd av den svenska Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS förbjuds. Förslaget innebär begränsningen av cirka 10 000 olika polyfluoralkylsubstanser (PFAS).

PFAS-substanser är så kallade eviga kemikalier som aldrig bryts ner i naturen och har en bedömd risk för miljö och hälsa. PFAS har tillverkats sedan 1950-talet och används främst som smuts-, olje- och vattenreducerande preparat. PFAS används i vardagliga konsumentprodukter som smink, stekpannor, matförpackningar, textiler, och mycket mer. PFAS används också i luftkonditionering och medicinsk utrustning.

230 000 PFAS-kemikalier säljs idag på marknaden och 75000 ton av PFAS avfall hamnar i naturen varje år. Om inget görs så kommer dessa utsläpp öka över tid menar Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Förslaget har förberetts av gemensamt av myndigheter i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige tillsammans med ECHA. Länk till annan webbplats. I förslaget framgår en omfattande kartläggning och riskbedömning av produktion och försäljning av PFAS samt förslag på alternativ användning.

Övergångsperioden för förslaget har en tidsperiod på 18 månader efter att förbudet införts. Dock finns det två undantag för utfasningen av PFAS i medicintekniska produkter och matproduktionmaskiner. Tidsfristen är på tolv år för medicintekniska produkter och fem år för maskiner inom matproduktion.

Bakgrund

2019 tog EU-kommissionen fram en plan i samband med EU:s gröna giv för att börja fasa ut användningen av PFAS i EU. I januari 2022 påbörjade ECHA arbetet med förbudsförslaget som publicerades 7 februari tillsammans med länderna som benämns ovan.

Förslaget om att förbjuda PFAS-kemikalier är det bredaste förbjudförslaget som någonsin lagts fram då förslag om att förbjuda PFAS-kemikalier har tidigare enbart handlar om PFAS-kemikalier i specifika produkter. Till Exempel föreslogs förbud om att använda PFAS i brandskum förra året.

Nästa steg

Europeiska kemikaliemyndighetens två vetenskapliga kommittéer tillsammans med experter inom området kommer från och med den 22 mars börja utvärdera förslaget i termer av risker för människor, miljö, och effekter på samhället samt kunskapsgap som kan behöva fyllas. Utvärderingen kommer pågå i sex månader till den 22 september 2023. Efter den 22 september kommer förslaget tas vidare till EU-kommissionen under 2024 där lagstiftningsprocessen sedan påbörjas.

Förväntad tidsplan

7 februari 2023 (förslaget från ECHA presenteras och offentliggörs)

22 mars-22 september (förslaget utvärderas vidare i vetenskapliga kommittéer)

5 april (ECHA håller i ett digitalt informationstillfälle öppen för allmänheten)

2024 (förslaget tas vidare till EU-kommissionen)

2025 (Förslaget från EU-kommissionen framförs)

2026-2027 (förslaget blir lag och börjar implementeras)

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan