regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Informellt möte för att diskutera framtiden inom energi och transport

Den 27-28 februari hölls ett möte med telekom-, transport- och energiministrarna Länk till annan webbplats. för att diskutera framtiden inom energi och transport på Scandinavian XPO i Stockholm. Mötet samlade ministrarna för att diskutera framtiden inom energi och transport. Stort fokus vid mötena lades vid att påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor och att utbyta praxis ministrar emellan för implementeringen av lagpaketet Fit For 55 %.

Under den första dagens hölls möten med energi- och transportsektorerna parallellt. Inom dessa ägnades energimötet åt säkerhet och beredskap i energimarknadsdesign. Transportmötet lade vidare fokus på framtida transportpolicy för ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt Europa. En gemensam energi- och transportsession följde på eftermiddagen för att diskutera energi- och transportpolicyer för en omställning i transportsektorn bortom 2030. Mötets andra dag bestod också av parallella sessioner om energi och transport, med fokus på den framtida energipolitiken för industriell konkurrenskraft respektive implementeringen av Fit For 55 %. Den andra dagen bjöd även på ett studiebesök, med testkörning av tunga fordon.

Living in the Bioeconomy conference den 27-28 februari

Regeringskansliet arrangerade konferensen 'Living in Bioeconomy' Länk till annan webbplats. den 27 - 28 februari 2023. Evenemanget hölls inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd och ägde rum i Stockholm och online. Med utgångspunkt från den lägesrapport om genomförandet av EU:s bioekonomistrategi som presenterades i juni 2022 av Europeiska kommissionen, fortsätter konferensen diskussionerna om policyer och åtgärder att vidta på vägen mot ett hållbart, biobaserat samhälle med resurseffektiva värdekedjor.

Den första dagen belystes bland annat trender inom bioekonomi kopplat till lägesrapporten och nutidens utmaningar, med talare från Stora Enso, Billerud, RISE och olika institutioner. Mötets andra dag gav fokus åt resurseffektiva värdekedjor, och fortsatte i ett par sammanfattande paneldiskussioner samt reflektioner från EU-kommissionen och avslutades med ett studiebesök på Torsåker gård, Axfoundations centrum för framtidens mat.

Diskussion om EU:s långsiktiga konkurrenskraft samt två förslag som ska förenkla onlinetjänster

Den 2 mars leder energi-och näringslivsministern Ebba Busch konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel. Under mötet kommer två allmänna riktlinjer antas. Dessa handlar om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter samt datainsamling och delning gällande uthyrning av boende.

En av svenska ordförandeskapets huvudbudskap är att stärka den långsiktiga konkurrenskraften i EU. På agendan för mötet är två ämnen i fokus: korttidsuthyrning av boende vilket ministrarna förväntas besluta om en allmän riktning och finansiella tjänster på distans som de förväntas besluta om en modernare riktning för distansförsäljning.

Nytt patentsystem för innovation och konkurrenskraft i EU

Den 17 februari bekräftades att ett nytt patentsystem träder i kraft den 1 juni 2023. Det enhetliga patenssystemet är ett paket i två delar och innebär att man via den europeisk patent-organisationen EPO kan få patentskydd i nästan hela EU. Med systemet inträder även en patentdomstol där tvister om patent kan processas. Diskussionen om att införa ett enhetligt patentsystem har varit en svensk prioritet sedan svenska EU-ordförandeskapet 2009.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan