regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

RISE och EIT inleder samarbete till stöd för kultursektorn

I veckan undertecknade svenska forskningsinstitutet RISE och EIT ett samarbetsavtal till stöd för kultursektorn och dess industrier. Samarbetet omfattar bland annat en europeisk agenda som ska främja samhällsomvandling med hjälp av design.

I samband med Sveriges ordförandeskap i europeiska unionens råd 2023 gick RISE (Research Institutes of Sweden) tillsammans med EIT (europeiska institutet för innovation och teknik) Culture & Creativity ut med ett gemensamt åtagande i förmån för kultur- och kreativitetsektorer. Med mål att förbättra liv, omvandla samhällen, skapa jobb och konkurrenskraft går parterna samman och bjuder in EU:s medlemsstater att utforska synergier och åtaganden som maximerar effekten av dessa uppdrag.

De första gemensamma åtagandena är för det första fastställandet av en europeisk design för samhällsomvandling. EIT Culture & Creativity-utlysningar kopplas samman med den svenska fonden Swedish Green Transition Leap som hjälper små och medelstora företag med deras gröna, digitala och sociala omställning. Detta, menar parterna, ska ge kreativa industrier chansen att ta omställningen till europeisk nivå. Det andra åtagandet i samarbetet är att engagera svenska intressenter i den europeiska rörelsen av kultur och kreativitet. Ett mål med detta är att få med svenska intressenter inom både den offentliga och privata sektorn och skapa sätt för dem att interagera med vågen av kultur och kreativitet som en strategisk kraft för samhällsomvandling.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan