regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet i ministerrådet presenterade

Säkerhet, resiliens, välstånd och rättsstatsprincipen är Sveriges prioriteringar under det kommande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. I samband med Ulf Kristerssons presentation av prioriteringarna lanserades även ordförandeskapets arbetsprogram.

Vid årsskiftet (första januari) tar Sverige över ordförandeposten av EU:s ministerråd efter Tjeckien vilket innebär att Sverige blir ansvarig för det dagliga arbetet inom institutionen. Inför denna viktiga roll har Sverige tagit fram ett arbetsprogram där man redogör för Sveriges prioriterade frågor under ordförandeskapet för perioden 1 januari till 30 juni 2023. De prioriterade frågorna är följande: säkerhet, resiliens, välstånd och, demokratiska värden och rättsstatsprincipen.

Arbetsprogrammet innehåller även prioriteringar över ordförandeskapets arbete inom rådets konstellationer som består av totalt 10 råd beroende på ansvarsområden. Exempel på rådskonstellationer är bland annat det allmänna rådet, utrikesrådet och rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet).

Prioriteringar

Ordförandeskapets prioriteringar för det allmänna rådet som innehar en samordnande roll och ansvarar för mer övergripande frågor är bland annat att fortsätta arbetet med att värna om EU:s grundläggande värden. Man kommer även arbeta vidare med EU:s utvidgningsprocess och fortsätta dialogen med de länder som innehar kandidatstatus för att gå med i EU såsom Ukraina och Moldavien.

I rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor kommer ordförandeskapet bland annat arbeta med att fortsätta arbetet med några av de många frågorna för hälso- och sjukvården. Detta inkluderar att genomföra EU:s plan mot cancer, förslaget till förordning om ett europeiskt hälsodataområde och föra arbetet framåt med EU-kommissionens förslag till uppdatering av den generella läkemedelslagstiftningen.

Ta del av ordförandeskapets program Länk till annan webbplats.

Textansvarig: Oscar Sahlin