regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Slutsatser om sammanhållningspolitiken

I ministerrådets slutsatser om sammanhållningspolitiken som presenterades den 22 november belyser man politikens betydelse för att främja regional utveckling, kommande utmaningar och vikten av lokala och regionala skillnader vid utformande av politiken.

Den 22 november presenterade ministerrådet dess slutsatser om sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik. Slutsatserna innehåller ministerrådets bedömning av sammanhållningspolitikens betydelse för regional utveckling och hur man vill att den ska utformas för att ta itu med framtida utmaningar. Man belyser bland annat politikens roll för att långsiktigt minska skillnaderna mellan olika regioner och konstaterar att sammanhållningspolitiken ska fortsätta baseras på delad förvaltning och partnerskap mellan nationella, regionala och lokala myndigheter.

Sammanhållningspolitiken har under senaste tiden bidragit till att minska effekterna av större kriser såsom pandemin och Rysslands invasion av Ukraina även om sammanhållningspolitikens egentliga syfte inte är att användas som ett krisinstrument. Ministerrådet vill att politiken ska kunna fortsätta användas för dessa ändamål utan att dess struktur och långsiktiga mål äventyras.

Ministerrådets slutsatser om sammanhållningspolitiken Länk till annan webbplats.

Textansvarig: Oscar Sahlin