regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kartläggning av klimatpaketet Fitfor55

Det är mycket som händer när det kommer en ny klimatlagstiftning på EU-nivå. För att få en tydligare överblick av EU:s stora klimatpaket har vi på EU-kontoret skapat en kartläggning av var de olika lagförslagen inom Fitfor55 befinner sig i lagföringsprocessen.

I tidigare nyhetsbrev har vi skrivit om EU:s lagpaket Fitfor55 och presenterat två av lagförslagen som genomgått den ordinarie lagföringsprocessen: markanvändning och skogsbruk (LULUCF) samt utsläppsnormer för personbilar och lätta lastbilar. För att få en tydligare överblick över det stora klimatpaketet har vi på EU-kontoret tagit fram en kartläggning för att ge en överblick över var i processen de olika förslagen inom Fitfor55 befinner sig. Kartläggningen kommer uppdateras när något nytt händer i lagstiftningsprocessen. EU:s lagstiftningsprocess inleds genom att EU-kommissionen presenterar förslag på lagar som sedan framförhandlas i Europaparlamentet och ministerrådet. När dessa två institutioner kommit fram till sina ståndpunkter internt förhandlar de sinsemellan med EU-kommissionen som medlare i så kallade trilogförhandlingar, vilket är den slutgiltiga instansen.


Steg i lagföringsprocessen


Lagförslag


Avklarade förhandlingar mellan samtliga institutioner

Utsläppsnormer för personbilar och lätta lastbilar

Markanvändning och skogsbruk (LULUCF)


Förordningen om ansvarsfördelning (ESR)

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM)Pågående trilogförhandlingar

RefuelEU aviation

Refuel EU Maritime


Infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR)

Sociala klimatfonden


Direktviet för förnybar energi (REDIII)

Direktivet för energieffektivitet (EED)


Revision av EU:s utsläppshandelssystem för flyg

Systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (CORSIA)


Revision av EU:s utsläppshandelssystem (ETS)

Översyn av reserven för marknadsstabilitet inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (MSR)Pågående förhandlingar i ministerrådet, avklarade i Europaparlamentet

Pågående förhandlingar i Europaparlamentet, avklarade i ministerrådet

Pågående förhandlingar i båda institutionerna

Energiskattedirektivet (ETD)

Direktivet om byggnaders energiprestanda

Förordning om minskade metanutsläpp i energisektornDirektiv och förordning om gemensamma regler för förnybar gas, naturgas och vätgas.

Trilogförhandlingar

I och med att Tjeckien avslutar sitt ordförandeskap i ministerrådet vid årsskiftet görs en satsning för att avsluta några av trilogförhandlingarna för lagförslagen i klimatpaketet. Trilogförhandlingarna äger rum mellan den 12-16 december och man ska förhandla totalt sju lagförslag: gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM), Infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR), Direktivet för förnybar energi (REDIII), Direktivet för energieffektivitet (EED), Europeiska unionens utsläppshandelssystem (ETS), Översynen av reserven för marknadsstabilitet inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (MSR) och Socialfonden (SCF).

Fitfor55 Länk till annan webbplats.

Textansvarig: Oscar Sahlin