regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Nytt lagförslag om paketeringsregler inom EU

EU-kommissionen har presenterat nya regler gällande paketering för att minska andelen avfall. De nya reglerna innebär förbud på överflödig paketering och ställer krav på att viss paketering ska vara möjlig att återanvända.

EU-kommissionen presenterade den 30 november ett förslag på nya regler om paketering för att få bukt på den ökande mängden avfall. De nya reglerna innebär bland annat förbud på onödig paketering såsom paketering gjord för engångsbruk för exempelvis frukt och grönsaker och att ny paketering ska vara återanvändningsbar. Det kommer även förekomma en standardisering av paketeringsformat för att dra ner på mängden avfall och etiketter för att visa vilken material paketeringen är gjord av. Syftet är att göra det lättare för konsumenter att återvinna.

I Europa genererar varje invånare i genomsnitt upp till 180 kg avfall från paketering per år vilket kräver stora mängder råmaterial där 40 procent av all plast och 50 procent av allt papper som används inom EU används för paketering. Om inget görs kan paketeringsavfallet komma att öka med upp till 19 procent till 2030. Målet med de nya reglerna är bland annat att dra ner på paketeringsavfall med 15 procent till 2040 jämfört med 2018 och att göra all paketering återanvändningsbar till 2030.

Nästa steg är för Europaparlamentet och ministerrådet att undersöka lagförslaget vidare inom ordinarie lagstiftningsprocess.

EU-kommissionens förslag om nya paketeringsregler inom EU Länk till annan webbplats.

Textansvarig: Oscar Sahlin