regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Evenemang om ett Nytt Europeiskt Bauhaus

Evenemanget Into the Woods ägde rum i Finland nyligen med fokus på EU-initiativet ett Nytt Europeiskt Bauhaus. Under evenemanget lanserades nya spännande aktiviteter inom initiativet med fokus på hållbart byggande.

Den 24 november ägde ”Into the Woods" rum i Finland. Under evenemanget lyftes vikten av skogen för det Nya Europeiska Bauhaus-initiativet. Både Sveriges energi- och näringsminister Ebba Busch och EU-kommissionens president Ursula von der Leyen deltog på evenemanget för att föra en diskussion om hållbar utveckling.

Under mötet lanserade von der Leyen initiativet ”New European Bauhaus Academy”. Detta initiativ syftar till att främja gröna och digitala färdigheter inom byggbranschen genom omskolning och kompetenshöjning för upp till tre miljoner byggarbetare Det kommer ha ett starkt digitalt fokus med onlinekurser för hållbar skogsnäring, design och träkonstruktion med en budget på 1 miljon euro. Finansiering kommer också göras tillgänglig genom forskningsprogrammet Horisont Europa via en ny utlysning för demonstratörer av naturbaserade material på 10 miljoner euro. Man vill även se över lagstiftning för att förenkla användningen av naturbaserade lösningar och biomaterial.

Textansvarig: Oscar Sahlin