regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Arbetsprogrammet för Horisont Europa 2023-2024

EU-kommissionen har presenterat ny information om vilka satsningar inom forskning och innovation som kommer göras under år 2023-2024 genom att släppa utkastet på arbetsprogrammet för Horisont Europa.

Utkastet av arbetsprogrammet för forskningsprogrammet Horisont Europa har publicerats för perioden 2023-2024. Anledningen till att utkastet offentliggjorts är för att potentiella deltagare ska kunna få en bild av hur programmet kan komma att se ut och vilka de generella huvuddragen för programmet är. EU-kommissionen har inte godkänt programmet än så vissa förändringar kan bli aktuella.

Horisont Europa är EU-kommissionens program för forskning och innovation och dess arbetsprogram publiceras vartannat år och anger vilka finansieringsmöjligheter programmet erbjuder för de kommande två åren. Programmet är uppdelat i tre huvudinriktningar, så kallade pelare, inom vilka projekt kan få finansiering. De tre pelarna är vetenskaplig spetskompetens, globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt innovativa Europa.

För att läsa mer om arbetsprogrammet för 2023-2024 klicka här Länk till annan webbplats..
För att läsa mer om Horisont Europa klicka här Länk till annan webbplats..