regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ny rapport om Östergötland befolkningutveckling

Befolkningsökningen 2023 i Östergötland visar att Östergötland fortsätter att öka sin befolkning, men har den lägsta folkökningen sedan år 2000.

Under 2023 ökade länet med 386 personer och består nu av 472 298 invånare. Ökningen består till största delen av ett flyttningsöverskott från övriga Sverige samt av ett invandringsöverskott. För första året sedan början på 2000-talet har Östergötland ett negativt födelseöverskott, vilket innebär att det dör fler än vad som föds.

Linköping har den största befolkningsökningen, följt av Mjölby, Norrköping, Söderköping och Boxholm. Övriga kommuner minskar under 2023. Inflyttning till länet sker framför allt till de två stora städerna, medan flyttningar inom regionen främst sker till Söderköping och Mjölby. Det är endast de två stora städerna som uppvisar ett positivt födelsenetto.

Den handlar om Östergötlands befolkningsutveckling. Hur folkmängden utvecklas över tid, vilka kommuner som ökar eller minskar sin befolkning, vad förändringen består av samt vilka åldersgrupper som flyttar till och från länet och dess kommuner.

Ta del av hela rapporten Länk till annan webbplats.