regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Östergötland och Örebro län satsar på cirkulära lösningar

Nu ska företag i Östergötland och Örebro län bli bättre på att införa cirkulära lösningar. EU-projektet Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län ska stärka företagen i arbetet med den gröna omställningen.

Det ska bland annat ske genom ökad samverkan mellan företag och genom att främja hållbar materialproduktion, utveckla bioekonomin samt stödja upphandling som ökar efterfrågan på cirkulära produkter.

– Det här är en viktig insats för att främja den regionala utvecklingen i Östergötland. Här finns många framgångsrika företag inom industrin och gröna näringar med goda förutsättningar för en grön omställning, samtidigt som nya arbetstillfällen kan skapas, säger Per Larsson (KD), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Tidigare utvecklingsprojekt och forskning visar att både företagen och de verksamheter som stöttar företag i omställningen, behöver mer kunskap om cirkulär ekonomi. Projektet ska stärka företagen i arbetet med omställningen till ett cirkulärt samhälle och göra företagen mer hållbara, mer lönsamma och mer robusta mot omvärldsförändringar.

Potentialen är stor, vilket inte minst visar sig i den världskända symbiossatsning som sker på Händelö utanför Norrköping, med E.ON och Lantmännen Agroetanol som huvudaktörer.

– Det finns mycket kunskap att bygga vidare på för att ge företag relevant stöd i deras omställningsarbete. Industriell och urban symbios är ett sätt för företag att nå sina klimatmål samtidigt som det finns starka ekonomiska incitament för denna typ av satsningar, säger Ian Hamilton, senior projektledare på Cleantech Östergötland.

Text: Kommunikationsenheten

Fakta

Projektet Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län har beviljats 11,5 miljoner kronor från den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektägare är Region Östergötland genom Energikontoret. Insatserna kommer att genomföras tillsammans med samverkansparterna Region Örebro län, Cleantech Östergötland, Vreta Kluster och Innovative Materials arena.

Projektet startade den 1 september 2023 och pågår i fyra år. Total budget är 25,9 miljoner kronor.

Medfinansiärer och projektdeltagare: Norrköpings Hamn, Nodra AB, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Åtvidabergs kommun, Mjölby kommun, Motala kommun, Finspångs kommun, Ydre kommun, Lindesbergs kommun, Örebro kommun, Örebro Universitet, Karlskoga kommun, Linköpings universitet, Tekniska Verken i Linköping AB, Region Östergötland, Sankt Kors Fastighets AB, Cleantech Östergötland, Kona sports AB, E.ON, Lantmännen Agroetanol, Wa3mr, Biototal och Lantbrukarnas Riksförbund.

Industriell och urban symbios är en industriell samverkan där ett företags rest- och biflöden blir en insatsvara hos ett annat företag och där den ekonomiska nyttan tillfaller alla samverkande aktörer.

Finansiering

Logotyp