regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Skog, el och kompetensförsörjning på Eday 2023

Den 25 maj arrangeras konferensen Eday för tionde gången. Fokus är i år att sätta målbilder för omställningen till ett hållbart samhälle och diskutera framtida affärsmöjligheter. Huvudtalare är regeringens utredare Lena Ek och designern Jakob Trollbäck. Under dagen delas även årets miljöteknikpris ut.

Eday är en mötesplats inom energi- och miljöområdet i Östergötland, som samlar aktörer från offentlig och privat sektor samt akademi. Konferensen firar tioårsjubileet med att både titta bakåt på de tio år som gått, och med dessa erfarenheter i minne se framåt mot en önskad framtid.

Deltagarna ska diskutera hur de tillsammans kan komma längre i omställningen till ett hållbart samhälle och hur affärsmöjligheter kan skapas för regionens företag. Med utgångspunkt i ett antal nyckelutmaningar för en framgångsrik omställning, kommer de att formulera gemensamma målbilder för Östergötland. Nyckelutmaningarna är bland annat kopplade till kompetensförsörjning, finansiering av klimatsmarta lösningar, hur skoglig råvara kan nyttjas i omställning samt hur elen ska räcka till i den nyindustrialisering som nu sker i Sverige.

Utmärkelse inom miljöteknik

Deltagarnas visioner lämnas över till konferensens framtidspanel, där regionala beslutfattare och unga hållbarhetsproffs ingår.

Dagen omfattar även flera föredrag med koppling till en hållbar omställning. En av huvudtalarna är Jakob Trollbäck, designer som 2015 skapade den visuella identiteten för FN:s globala mål, ett kommunikationssystem som nu används globalt.

Konferensens andra huvudtalare är Lena Ek, tidigare miljöminister som nu har regeringens uppdrag att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi.

Miljöteknikpriset, som är på 10 000 kr till egen kompetensutveckling, går till en eller flera personer som utmärkt sig inom miljöteknikområdet i Östergötland. Utmärkelsen har instiftats av Cleantech Östergötland, Almi Östergötland och Avdelningen industriell miljöteknik, Linköpings universitet.

Bakom EDAY 2023 står Cleantech Östergötland, Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet och Vreta Kluster. Konferensen äger rum på Linköping Konsert och kongress.

Malin Thunborg, chef enheten för tillväxt och marknadsföring vid Region Östergötland, talar om kompetensförsörjning för en hållbar omställning. Richard Widén, regionutvecklingsdirektör, medverkar i programpunkten Framtidspanelen möter framtidsverkstäderna.

Text: kommunikationsenheten

Eday 2023 – program och mer information