regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Anmälan - konferens "Idéburen byggsektor som katalysator för platsutveckling"

Scandic Frimurarhotellet, Linköping

Regional planering, Regional utvecklingsstrategi

Välkommen till en dag fylld av inspiration och kunskap om alternativa och nya former för goda boendemiljöer. Vi breddar perspektiven kring hur den idéburna byggsektorn kan vara en del av utvecklingen på en plats.

Tisdag 9 maj kl 9-16, Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Fika och lunch ingår

Konferensen syftar till att undersöka möjligheterna att stärka den idéburna byggsektorn och öka mångfalden av boendemiljöer och vem som bygger.

Programmet innehåller bland annat:

  • exempel på byggemenskaper
  • byalag som driver lokalt utvecklingsarbete i olika delar av Sverige
  • implementering av gestaltad livsmiljö.

Programmet i sin helhet

För dig som jobbar med frågor kring bostadsförsörjning, är politiker med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor eller engagerad i förening eller byalag och är nyfiken på alternativa former för att bygga bostäder.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Region Östergötland, Föreningen för byggemenskaper och Chalmers, och är en del av forskningsprojektet Bygatan (med finansiering av Vinnova).

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag har passerat.

Program

09.00 Registrering

09.15 Inledning: Idéburen bostadssektor

Anders Bäckstrand, Nils Björling

Moderator: Po Tidholm

Platsutveckling och gestaltad livsmiljö i Region Östergötland
Region Östergötland

Byn och kommunen

Kvarnvikstrand
Raymond van der Heijden, SM2L-arkitekter

Bysjöstrand
Lisa Fröbel, Bysjöstrands ekoby

10.15 Kaffe och smörgås

10.45 Tema 1: Den lokala situationen

Andreastorpet Tanum - Att bygga tillsammans stärker platsen
John Helmfridsson, Föreningen för Byggemenskaper, Lena Falkheden, Andreastorpets vänboende

Stolplyckan - en by mitt i stan
Eva Mertel Högberg, Martin Björnsson & Ann-Jeanette Borgström, Kollektivhusföreningen Stolplyckan

Stavsjö och Krokek – byarna som bygger
Gunnar Casserstedt, Kiladalens Utveckling AB (svb)

Kan en förening göra en detaljplan?
Sara Ericsson, Fojab, R:ekobyn Röstånga.

12.00 Lunch

13.20 Tema 2: I ett större sammanhang

Konsten att baka en byggemenskap - från ax till limpa
Jonas Lagander, Coompanion Östergötland

BY2030 – Regional utveckling av landsbygdens boendemiljöer
Eva Haraldsson, Camilla Ottosson, Region Kronoberg

Platsutveckling i Västra götalandsregionen
Björn Ohlén, Västra Götalandsregionen

14.20 Fika

14.50 Tema 3: Rurbana Framtider

Betydelsefulla platser
Ann Legeby, KTH arkitekturskolan

Bostadsfrågor – bortom tillväxt
Pernilla Hagbert, KTH Urbana och regionala studier

Nationell politik för Gestaltad Livsmiljö
Suzanne Pluntke, Boverket

15.40 Avslutning – Reflektioner och summering

16.00 Slut

Kontakt

Helena HanssonRegionplanerareEnheten för regional planering

Samarrangeras av

Logotyp Föreningen Byggemenskaper