regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Tack för din ansökan

Du kommer nu att få en e-postbekräftelse på att ansökan har mottagits.

Du får gärna bifoga en bilaga till din ansökan.

För att underlätta ärendehantering samt arbetsprocess är det viktigt är att du följer de riktlinjer som är uppställda för hur bilagorna ska se ut.

Riktlinjer för bilagor hittar du på sidan Kulturstipendier. Länk till annan webbplats. Bilagor skickas in separat via e-post till: registrator@regionostergotland.se

I ämnesraden skriver du in ditt för- och efternamn samt diarienummer som du får vid din ansökan, se också ditt bekräftelsemail.