regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Rapport över arbetet med
Regionalt serviceprogram
Östergötlands län 2014-2020

Den här rapporten syftar till att belysa arbetet med Regionalt serviceprogram Östergötlands län 2014-2020. Rapporten innehåller en presentation av programmets syfte och mål, en genomgång av genomförda aktiviteter och insatser, redovisning av stöd, uppföljning av utfall och resultat, utvärdering av hur genomförda insatser svarar upp mot syfte och mål samt slutligen inriktningar att ta sikte på framåt.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2021

Kategori: Regional planering

Storlek och typ: 4.45mb - PDF