regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Serviceplanering

Region Östergötland har sammanställt detta kunskapsunderlag för att inspirera till och underlätta det kommunala arbetet med serviceplaner. Det är fritt att använda texterna i egna dokument. Vissa av bilderna tillhör andra aktörer, och därför behövs källhänvisning om de används. Innehållet i detta kunskapsunderlag utgår från Regionalt serviceprogram
Östergötlands län 2014-2020. När ett nytt regionalt serviceprogram antas, kan detta underlag behöva och komma att uppdateras.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2019

Kategori: Regional planering

Storlek och typ: 3.32mb - PDF