regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Insatsprogram landsbygd 2014-2020

Det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland – RUP 2030 är en samlad strategi för regionens utvecklingsarbete. Programmet ska vara vägledande för kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och det civila samhället. Insatsprogram för Landsbygd 2014-2020 är ett förtydligande och en konkretisering av RUP gällande landsbygdsutveckling.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2012

Kategori: Regional planering

Storlek och typ: 2.25mb - PDF