regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hur går det för Östergötland?

Årsrapport 2023 - Utvecklingsstrategi för Östergötland

Den första upplagan av den årliga rapporten Hur går det för Östergötland? Rapporten är tänkt att ge en bild av läget i Östergötland och vara en del av analys- och uppföljningsarbetet kopplat till Utvecklingsstrategi för Östergötland.

Först i rapporten kommer några nedslag kring Östergötlands förutsättningar, följt av nedslag sorterade efter målstrukturen i utvecklingsstrategin; tillsammans med korta analyser och reflektioner.

Nedslagen kommer dels från vårt uppföljningssystem för utvecklingsstrategin, dels från de aktuella fördjupade analyser som Region Östergötland gör inom ramen för arbetet med det statliga regionala utvecklingsuppdraget

Om dokumentet

Utgivningsår: 2023

Kategori: Regional planering, Statistik och fakta, Regional utvecklingsstrategi

Kontakt

Maria StåhlStrategEnheten för regional planering
Elin MakoAnalytikerEnheten för regional planering