regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Förstudie Mikrofonden, sociala ekonomin

Vikten av sektorsövergripande samarbeten och social innovation betonas allt oftare som vägar att finna nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Utmaningar i form av tex arbetslöshet, fattigdom, åldrandebefolkning och klimatförändringar delas både lokalt och regionalt, finns i hela landet liksom de adresseras i både europeiska och globala sammanhang. Ett ekosystem för socialt företagande och för den sociala ekonomins aktörer bygger på mål i agenda 2030, på genomförandet av den europeiska handlingsplanen för den Sociala ekonomin, på den regionala utvecklingsstrategin
och andra regionala och nationella insatser som behöver utvecklas.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2023

Kategori: Näringsliv och innovation

Storlek och typ: 641.kb - PDF

Kontakt

Margareta WandelStrateg social ekonomiEnheten för näringslivsutveckling
Cecilia Hunnershage SandgrenStrateg näringslivsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling