regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Produktion och design för en hållbar utveckling – seminarium om designområdets framtid i Östergötland

Norrköpings Konstmuseum, Kristinaplatsen Norrköping

Kultur

Designområdets betydelse för en omställning till cirkulär ekonomi och hållbara affärs- och konsumtionsmodeller växer. Region Östergötland och Svensk Form Öst välkomnar till ett seminarium om designområdet i Östergötland och hur forskning, näringsliv och offentlig sektor kan arbeta gemensamt med området för en hållbar utveckling.

Seminariet tar utgångspunkt i en ny regional förstudie och riktar sig till näringsliv, politiker och tjänstepersoner som arbetar med närings- och kulturpolitiska frågor, forskare inom området, och yrkesverksamma designers och formgivare.

Se hela programmet längre ned på sidan.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 maj

Program

13.30 Välkomna till Norrköpings Konstmuseum

13.35-13.45 Introduktion – det regionala perspektivet (Region Östergötland)
Karin Jerneld, strateg bild och form Region Östergötland presenterar designområdets roll kopplat till Utvecklingsstrategi för Östergötland

13.45-14.10 En förstudie om designområdets framtid i Östergötland och SPOK (Svensk Form Öst)
Ann-Sofie Bergort, styrelseledamot Svensk Form Öst, presenterar den nya förstudien om designområdets betydelse och förutsättningar i Östergötland, och plattformen SPOK som mötesplats för lokala designers och tillverkare för en större marknad

14.10-14.30 Design som verktyg inom näringslivet (Prodelox, Linköping Science Park)
Samuel Wejde, produktutvecklare Prodelox och Fredrik Larsson, digital strateg och kommunikationschef Linköping Science Park om designområdets användning inom näringslivet

14.30-14.40 Paus

14.40-15.00 Vad säger forskningen? (Linköpings Universitet)
Stefan Holmlid, professor i design, Linköpings Universitet, om hur offentliga organisationer skapar uthållig designförmåga och integrerar designkompetens, och det som händer när design möter välfärdens och näringslivets utmaningar - till exempel genom ökad digitalisering eller genom allt mer nomadiska medborgare

15.00-15.30 Panelsamtal och frågor från publiken – hur tillämpar vi design över sektorer för en hållbar samhällsutveckling
Karin Jerneld, Ann-Sofie Bergort, Samuel Wejde, Fredrik Larsson, Stefan Holmlid

Kontakt

Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur