regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Konferens: Hållbart gemensamt - samverkan för ett hållbart kulturarv i Östergötland

Wallenbergssalen, Östergötlands museum, Linköping

Kultur

Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands museum bjuder in till en heldagskonferens på temat hållbart kulturarv. Dagen kommer handla om hur vi kan utveckla samarbetet mellan regionala organisationer, kommuner och andra aktörer för att bevara och utveckla länets kulturarv och värdefulla kulturmiljöer.

Konferensen Hållbart gemensamt innebär starten på en mer aktiv dialog och samverkan kring det hållbara kulturarvet i länets kommuner med koppling till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Dagen riktar sig till dig som är tjänsteperson och/eller förtroendevald med ansvar för kulturarvs- och kulturmiljöfrågor på regional och kommunal nivå samt övriga branschaktörer inom kulturarvsområdet som företrädare för museer och arkiv med flera.

Se program nedan.

Välkommen att inspireras och nätverka kring frågor som rör det östgötska kulturarvet!

Patrick Björklund, länsantikvarie, Länsstyrelsen Östergötland
Olof Hermelin, museichef, Östergötlands museum
Rikard Åslund, enhetschef Kultur och bildning, Region Östergötland

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är bindande, men inte personlig och det är möjligt att överlåta bokad plats till en kollega. Vi bjuder på fika, lunch ingår ej.

Lunch Restaurang finns på museet samt kring Stora Torget på promenadavstånd. Du som önskar äta lunch på museet till självkostnadspris anmäler detta tillsammans med val av mat, allergier med mera här nedan i samband med din anmälan.

Sista anmälningsdag var den 22 februari

Program

Förmiddag

09:00 – 09:30
Registrering, nätverkande och fika

09:30 – 09:50
Välkomna

• Per Nilsson, forskare/arkeolog och projektledare, Östergötlands
museum
• Per Larsson, regionråd, Region Östergötland

Moderator för dagen:
Maria Brusman, kulturstrateg, Region Östergötland

09:50 – 10:10
Hållbart Kulturarv i Östergötland - ett gemensamt projekt

• Per Nilsson, projektledare, Östergötlands museum

10:10 – 11:00
Vem har ansvar för kulturarvet i Östergötland? Hur kan vi arbeta
hållbart gemensamt? Utmaningar och möjligheter för det
hållbara kulturarvet.

• Styrgruppen för projektet Hållbart Kulturarv:
Rikard Åslund, enhetschef Kultur och bildning Region Östergötland
Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum
Patrick Björklund, länsantikvarie, Länsstyrelsen i Östergötland

11:00 – 11:15
Paus

11:15 – 12:00
Curating Tomorrow - Agenda 2030 and beyond

• Henry McGhie, konsult och specialist på hållbar utveckling,
klimatutbildning och strategiarbete riktat mot musei- och kultur-
arvsverksamheter. Föredraget sker digitalt och hålls på engelska.

12:00 – 13:30
Lunch

Eftermiddag

13:30 – 14:15
Kulturarvets värde i klimatomställningens tid

• Klas Grinell, författare, idéhistoriker och utvecklingsledare
för Göteborgs museer och Konsthall

14:15 – 15:00
Hållbart Kulturarv – två kommunala perspektiv

Hållbar platsutveckling i det lilla
• Maria Nordensten, projektledare, Västerviks museum

Vadstena kommuns arbete med en hållbar kulturarvsplan
• Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, Vadstena kommun

15:00 – 15:30
Fika

15:30 – 16:00
Paneldiskussion: Vilka är de största utmaningarna , vad uppnår
vi genom mer samverkan i länet?

Deltagare:
• Rikard Åslund, enhetschef Kultur och bildning, Region Östergötland
• Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum
• Patrick Björklund, länsantikvarie, Länsstyrelsen i Östergötland
• Petra Nordin, kulturstrateg, Region Östergötland
• Dagens föreläsare: Klas Grinell, Maria Nordensten,
Markus Lindberg.

16:00 - 16:30
Reflektioner och avslutning av dagen

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur