regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hur påverkar ökat distansarbete kommunernas samhällsplanering?

Teams, länk skickas vid anmälan

Regional planering

I en helt ny studie har regionerna i ÖMS frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk planering

De sju regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) fungerar allt mer som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. Under pandemin ökade distansarbetet och för många yrkesarbetande och studerande blev distansarbete och distansstudier från hemmet den nya vardagen, som därmed blev mer platsoberoende. Frågorna handlar om vilka effekter ett ökat distansarbete haft för kommunerna i ÖMS, samt om det fått någon påverkan i kommunernas samhällsplanering.

I en helt ny studie har regionerna i ÖMS frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk planering. Studien har genomförts av konsultföretaget WSP på uppdrag av ÖMS-samarbetet. Under seminariet får du lyssna på slutsatser från studien och höra reflektioner från kommuner, WSP och Nordregio.

Program och anmälan

Länk till anmälningsformulär Länk till annan webbplats.

Välkommen och inledning
Emma Andersson, strateg, Region Stockholm (moderator)

Presentation av studien: Hur påverkar ett ökat distansarbete kommunernas samhällsplanering?
Olof Linde, strateg, Region Gävleborg

Reflektioner
Medverkar gör Stefan Lejerdahl, utvecklingsstrateg, Kungsörs kommun, Peter Sundström, samhällsplanerare Örebro kommun, Joakim Franklin, ansvarig för studien på WSP och Anna Granath Hansson, Nordregio

Frågestund och avslutning

Om ÖMS-samarbetet

ÖMS-samarbetet syftar till att främja en mer funktionell och integrerad bostads-, studie- och arbetsmarknad i östra Mellansverige. Medverkande regioner i ÖMS är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland, samt Mälardalsrådet.

Kontakt

Linus JohnsonRegionplanerareEnheten för regional panering
Helena HanssonRegionplanerareEnheten för regional planering