regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Vårens Kulturarvsdag - i Gamla Linköping

Gamla Linköping (Folkparksteatern, Tunnbindaregatan 6a)

Kultur

Varje år hålls två kulturarvsdagar där aktörer inom sektorn kan lyssna på och berätta om sina verksamheter. Det är ett bra tillfälle att bevandra sig, knyta kontakter och starta samarbeten.

Kulturarv Östergötland arrangerar dagen

Kulturarv Östergötland arbetar med att skapa förutsättningar för en ökad samverkan mellan olika aktörer i länet som jobbar med kulturarvsfrågor. Syftet är att stimulera regionens kulturarvssektor till ökad synlighet och är ett regionalt uppdrag för Östergötlands museum.

Dagens tema: Kulturarvspedagogik och levande kulturarv

Här hittar du programmet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur