regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Remisskonferens Kulturplan 2024-2027

Equmeniakyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

Kultur

Varmt välkommen på remisskonferens 7 juni. Kom och lyssna, diskutera och lämna synpunkter på Kulturplan för Östergötland 2024-2027.

För att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för morgondagens kulturliv

Kulturplanen är Region Östergötlands plan för hur Region Östergötland, i
samverkan med kommuner, kulturaktörer och civilsamhälle, vill utveckla
förutsättningarna för kulturen i Östergötland. Kulturplanen pekar ut
övergripande strategier, insatser och utvecklingsområden. Vår
förhoppning är att den inspirerar till samverkan och samarbeten.

Anmälan: Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Välkommen!

Program

12.30 Lunchsmörgås
13.00 Per Larsson, ordföranden RUN: Välkomna
13.10 Stefan Jonsson, professor LiU: Kulturen och demokratin
13.40 Rikard Åslund, Kulturchef: Kulturplan 24-27
14.00 Fika och remissmingel: lämna synpunkter, kommentarer, remiss till Region
Östergötland
15.00 Röster om viktiga utvecklingsfrågor för kulturen i Östergötland
15.20 Rikard Åslund, Kulturchef : Vad händer nu?
15.30 Tack för idag!

Kontakt

Mattias AhlénFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst