regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Utvecklingsprogram för kust och skärgård

Region Östergötland har tillsammans med Norrköpings-, Söderköpings-, Valdemarsviks-, Västerviks- och Oskarshamns kommun tagit fram ett gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och norra Småland som sträcker sig till 2030.

Syftet med programmet är att ge en samlad bild av områdets förutsättningar och framtida utmaningar som ska ligga till grund för kommunernas och regionens planering och insatser i kust- och skärgårdsområdet. Det gemensamma utvecklingsprogrammet fokuserar på de fysiska förutsättningarna och är ett första steg i en längre process.

Om dokumentet

Kategori: Regional planering

Utgivningsår: