regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Östergötland

Prognosresultat för länet år 2035. Huvudresultatet av prognosberäkningarna är utvecklingen av tillgång och efterfrågan på arbetskraft i länet fram till år 2035 för varje utbildningsgrupp.

Om dokumentet

Kategori: Kompetensförsörjning

Utgivningsår:

Storlek och typ: 5.18mb - PDF