regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Strukturell utveckling i samarbetet
med civilsamhället/idéburen
sektor/social ekonomi 2022-2023

Syftet är att fullfölja intentionerna i den överenskommelse som Region Östergötland(RÖ)
ingått med civilsamhället (2018) genom att gemensamt lyfta fram samhällsutmaningar där idéburna organisationer och aktörer inom den sociala ekonomin, i samverkan med regionen, kan utveckla strategiska och praktiska lösningar inom olika områden.
Region Östergötland ska också främja framväxten av arbetsintegrerade sociala företag och lägga en grund för fler sociala innovationer.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2021

Kategori: Näringsliv och innovation

Storlek och typ: 684.kb - PDF

Kontakt

Sara BirgerssonFolkhälsostrategEnheten för regional planering
Margareta WandelStrateg social ekonomiEnheten för näringslivsutveckling