regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regionalt serviceprogram för Östergötland 2014-2022

Regionalt serviceprogram Östergötlands län 2014-2018 togs fram av Länsstyrelsen
Östergötland på uppdrag av regeringen. Vid regionbildningen 2015 fick Region Östergötland det regionala utvecklingsansvaret och därmed ägarskapet för programmet. Region Östergötland tog under 2018 beslut att förlänga Regionalt serviceprogram till och med 2020, främst för att ligga tidsmässigt i linje med stöden i Landsbygdsprogrammet. I väntan på ett nytt uppdrag från regeringen har programmet förlängts till och med 2022.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2022

Kategori: Regional planering