regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Resvaneundersökning

Region Östergötland och Östgötatrafiken har under 2023 genomfört en regional resvaneundersökning. Enkäten skickades till 30 000 invånare i åldern 16-84 år. Undersökningen gjordes i april och maj 2023 och totalt inkom 9485 svar. Resultatet ska bidra med kunskap i arbetet med kollektivtrafik och infrastrukturplanering.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2023

Kategori: Regional planering, Kollektivtrafik, Transportplanering

Storlek och typ: 8.41mb - PDF