regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regionalt uppdrag idrott 2020-2021

Idrottspolitiken utgör en del av politiken för det civila samhället. Att utveckla mötesplatser är en viktig del i demokratin och här har ett starkt och levande föreningsliv en angelägen funktion att fylla. Ett starkt fokus läggs på att idrottsrörelsen behöver utvecklas och förnyas för att svara upp mot människors behov idag och i framtiden.

Region Östergötland ansvarar för att dom nationella målen uppfylls i Östergötland.

Om dokumentet

Kategori: Regional planering

Utgivningsår:

Storlek och typ: 134.kb - PDF