regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional strukturbild för Östergötland

Region Östergötland har tagit fram en regional strukturbild för Östergötland. Den utgår från det regionala utvecklingsprogrammet (RUP), där målbilden och strategin består av de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Strukturbild Östergötland följer en tidigare fastslagen strategi och sätter det sociala perspektivet i tydligare centrum. En integrerad arbetsmarknad med miljömässigt resande är en bärande tanke för Strukturbild Östergötland

Om dokumentet

Utgivningsår: 2016

Kategori: Regional planering

Storlek och typ: 31.8mb - PDF