regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Rapport Musiksamling

I denna rapport presenteras en analys av enkätsvaren från en enkät besvarad av musiker och musikskapare i regionen. Enkäten bestod av frågor som skulle hjälpa musikskaparna och utövarna att beskriva sin nuvarande verksamhet och sina önskemål och behov. Enkätsvaren har sedan ställts sida vid sida med en omvärldsanalys, det vill säga en kort analys av statistik för bidrag för musik som sökts i Östergötland 2015-2017, bidragsformer för musik på regional och kommunal nivå, graden av organisering i föreningar som representerar det professionella musiklivet i Sverige samt exempel på viktiga verksamheter och nyckelpersoner i regionen.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2018

Kategori: Kultur

Storlek och typ: 1.68mb - PDF

Kontakt

Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur