regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Överenskommelse mellan region och kommuner om kultur i äldreomsorgen

Överenskommelsen syftar till att skapa förutsättningar för att alla äldre i Östergötland som tillhör målgruppen nås av kulturutbud och ge möjlighet till eget skapande. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Det är ett av målen inom såväl den regionala som den nationella kulturpolitiken. Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet
och har få möjligheter till eget skapande. Ett aktivt och kulturellt rikt liv ger positiva
hälsoeffekter. Ett socialt sammanhang bidrar till ökad känsla av välbefinnande och
meningsfullhet. Aktuell forskning visar hur kulturell verksamhet påverkar hjärnans funktioner positivt.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2021

Kategori: Kultur

Storlek och typ: 566.kb - PDF