regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Omvärlds- och marknadsrapport 2022, Bostäder

På uppdrag av Region Östergötland har Juni strategi och Analys AB levererat fyra omvärldsrapporter för år 2022.

Omvärldsrapporterna är kopplade till bostadsmarknaden och omfattar insikter om pågående och framtida förändringar inom kommunal bostads- och stadsutveckling samt analys av dess möjliga effekter.

Rapporterna ger en global utblick, med en lokal analys för Östergötlands kommuner.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2022

Kategori: Regional planering

Storlek och typ: 6.66mb - PDF