regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Nodstadsrapporten

Östra Mellansverige har potential att utvecklas till en funktionellt sammanhållen
region genom mer integrerade bostads-, studie, och arbetsmarknader. Detta har de sju
regionerna i östra Mellansverige tagit fasta på genom en gemensam strategisk
inriktning för den storregionala planeringen. För att genomföra målsättningen med
samarbetet är nodstädernas stadsbyggnadsstrategier för de bästa pendlingslägena av
särskild betydelse. Denna rapport syftar till att ge en övergripande bild av den
storregionala funktionaliteten och sambandens utveckling mellan nodstäderna i östra
Mellansverige, tillsammans med en belysning av deras strategier och planer för fortsatt
stadsutveckling och stärkta samband.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2019

Kategori: Regional planering

Storlek och typ: 29.7mb - PDF