regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Målbild 2040 för Region Östergötlands
engagemang i regional tågtrafik

Syftet med denna tågstrategiska målbild är att visa en
samlad bild för hur Region Östergötland (Regionen) ska
agera strategiskt för att tillgodose resandebehovet med
tågtrafik.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2020

Kategori: Regional planering, Kollektivtrafik

Storlek och typ: 11.2mb - PDF