regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional livsmedelsstrategi Östergötland

Den regionala livsmedelsstrategin har initierats av Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland. I april 2017 tog regionfullmäktige i Östergötland beslutet om en regional livsmedelsstrategi. Vreta Kluster har fått uppdraget att koordinera och verkställa den regionala livsmedelsstrategin. Tillsammans verkar vi för ett livskraftigt Östergötland genom ökad innovation och utveckling i livsmedelssektorn.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2017

Kategori: Regional planering, Näringsliv och innovation

Storlek och typ: 117.kb - PDF