regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kunskapsunderlag persontransporter

Trivector har under 2023 på uppdrag av Region Östergötland tagit fram ett fördjupat kunskapsunderlag kring persontransporter. Trivector har utforskat olika möjliga planeringsinriktningar avseende transportplaneringen i Östergötland, utifrån att uppnå de nationella och regionala mål som finns kopplat till transporter, bland annat klimat och marknadsandel för kollektivtrafik.

Underlaget finns även att läsa i StoryMap Länk till annan webbplats.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2023

Kategori: Regional planering, Transportplanering

Storlek och typ: 2.28mb - PDF