regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kraftförsörjning i Östra Mellansverige

Regionerna i östra Mellansverige stärker samarbetet för att möta utmaningar kring kraftförsörjningen.

Kapacitetsläget i elnätet i östra Mellansverige, ÖMS är fortfarande ansträngt, men med stärkt samverkan så finns möjligheter till förbättringar. Kapaciteten i elnätet är en angelägen fråga som även har fått sällskap av aktuella frågor som ökande elpris och behov av en trygg och tillräcklig elförsörjning, så även inom regionerna i östra Mellansverige.

Rapporten visar vilka kliv som regionerna har tagit och hur läget ser ut just nu. Den visar vad som har skett i regionerna gällande eleffekt, kraftförsörjning, regionala initiativ, nätförstärkningar i transmissionsnätet samt kraftförsörjningsläget per region.

Om dokumentet

Kategori: Energi och klimat, Regional planering

Utgivningsår:

Storlek och typ: 1.46mb - PDF