regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kartläggning av bild- och formaktörer i Östergötland

Kartläggningen som både är av kvantitativ och kvalitativ karaktär syftar till att få ett
underlag över verksamma aktörer, kluster och företag inom bild- och formområdet
i Östergötland och vänder sig främst till regionala politiker och tjänstemän. Det är i
huvudsak fem formulerade frågor i uppdraget som använts för genomförandet av kartläggningen:

 • Vilka verksamma aktörer inom bild- och formområdet finns på landsbygden i
  Östergötland och vart är de verksamma i respektive kommun?
 • Vilka kluster/föreningar/företag finns?
 • Vilka mötesplatser/utställningsplatser finns i respektive kommun?
 • Finns det platser som skulle kunna lämpa sig för residensverksamhet (Artist
  in Residens)?
 • Hur ser de som är verksamma som företagare på framtida behov/
  utvecklingsmöjligheter?

Kartläggningen är uppdelad i tre huvudsakliga avsnitt där den första är en faktisk
illustration och karta med siffror och statistik indelat i regionens 13 kommuner. Den
andra delen fokuserar på residensverksamhet, den tredje sammanfattar de behov
och önskemål som framkommit bland kulturföretagare och ger förslag på hur de
kan mötas.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2021

Kategori: Kultur

Storlek och typ: 47.3mb - PDF

Kontakt

Rikard ÅslundVerksamhets- och enhetschefKultur och bildning, Enheten för kultur