regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Inkluderande förhållningssätt kulturstöd

Alla ska ha möjlighet att få ta del av kulturella upplevelser och själva få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt på lika villkor. Detta beskrivs i både de nationella och de regionala kulturpolitiska målen och ska genomsyra all verksamhet och alla politiska beslut. Det innebär att arbetet ska präglas av jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2020

Kategori: Kultur

Storlek och typ: 244.kb - PDF