regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Information om Kultur i äldreomsorg 2020

Ett av kulturpolitikens mål och stora utmaning är att alla ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet. Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har svårt att ta del av
kulturutbudet på egen hand. Ett utvecklingsområde inom vården är att erbjuda socialt och
kulturellt innehåll i linje med intentioner i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen:

  • att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2020

Kategori: Kultur

Storlek och typ: 229.kb - PDF